Tyto stránky používají cookies

Údaje nebo soubory cookies ve vašem prohlížeči používáme k personalizaci a zvýšení pohodlí při používání našich webových stránek, k analýze aktivit webových stránek, díky které můžeme podporovat naše marketingové a prodejní aktivity, a k zobrazování personalizovaných reklam na základě informací o vašich zájmech (včetně vaší aktivity na našem webu nebo jiných stránkách) a vaši polohu. Níže můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval některé nebo všechny soubory cookies.

1. Služba automaticky neshromažďuje žádné informace s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.

2. Soubory cookies (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Služby a jsou určeny k užívání Služby. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Služby a získává k nim přístup, je provozovatel Služby TZMO SA se sídlem Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Soubory cookies se používají pro následující účely:

a) přizpůsobení obsahu Služby preferencím Uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Služby a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené individuálním potřebám;

b) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé služeb používají konkrétní webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

5. Služba používá dva základní typy souborů cookies: soubory cookies relace a trvalé soubory cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby než je Uživatel smaže.

6. V rámci Služby se používají následující typy souborů cookies:

Jméno Doména Zadejte Trvání
YSC .youtube.com Advertisement session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement 5 months 27 days
_fbp .tzmo.cz/cs_CZ Advertisement 3 months
yt-remote-device-id youtube.com Advertisement never
yt-remote-connected-devices youtube.com Advertisement never
CONSENT .youtube.com Analytics 2 years
symfony .tzmo.cz/cs_CZ Other session
__utma .tzmo.cz/cs_CZ Performance 2 years
__utmc .tzmo.cz/cs_CZ Performance session
__utmz .tzmo.cz/cs_CZ Performance 6 months
__utmt .tzmo.cz/cs_CZ Performance 10 minutes
__utmb .tzmo.cz/cs_CZ Performance 30 minutes

7. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé služby mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich umístění na zařízení Uživatele Služby. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče)..

8. Provozovatel služby informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách Služby..

zdroj: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Potvrdit vybrané Povolit vše
cz
Česká republika langAr

vzdělání

zaangazowanie-m.jpg logo
Pořádáme nejrůznější lokální, ale i mezinárodní vzdělávací iniciativy, protože víme, že vzdělání je klíčem k rozvoji.
Naše aktivity jsou zaměřeny jak na profesionály, tak i na všechny ostatní, kteří se chtějí naučit, jak pečovat o své zdraví a o zdraví jejich blízkých. Zvolili jsme si směr vzdělání

Od začátku jsme se aktivně podíleli na rozvoji oblasti dlouhodobé péče

szkolenia-seni.jpg

pro profesionály

Od roku 1998 pořádáme Dny dlouhodobé péče v Toruni (TDOD) - setkání odborníků pracujících pro chronicky nemocné, postižené a starší osoby.


V roce 1998 se v Polsku zrodila nová oblast služeb – dlouhodobá péče. Vzniká naléhavá potřeba vzdělání, výměny zkušeností a zapojení do debaty o její budoucí podobě. Tehdy jsme zahájili pořádání pravidelných zasedání, která spojují vedoucí tohoto oboru. Zde se setkávají odborníci a zástupci vlády, místní správy a daňoví poplatníci.


Od první Konference dlouhodobé péče se počet účastníků zvýšil desetinásobně - ze stovky v roce 1998 na více než 1000 v roce 2010. V roce 1999 získala Konference mezinárodní status - od té doby jsme hostili zástupce téměř všech evropských zemí.

145727822.jpgVysoká úroveň znalostí poskytovaných během konference je zajištěna stálou spoluprácí s představiteli a tvůrci Dlouhodobé péče v Polsku i v zahraničí, národních poradců a také díky veřejnému mínění z obcí zapojených do tohoto odvětví.


Pro více informací navštivte www.tdod.pl


Existují dva důvody, proč můžeme hovořit o jedinečnosti Dnů dlouhodobé péče v Toruni: první je počet a složení účastníků. V Polsku není známa žádná další konference, která by každý rok shromáždila tak velkou skupinu, představují tolik různorodých specializací. Je také důležité - a to je druhý důvod - že se vzájemně jeden od druhého učíme: naše prezentace jsou použitelné v praxi a k diskusi během zasedání. Konference jsou tak vynikající příležitostí pro výzkumné pracovníky obohatit své znalosti.


Profesor Piotr Błędowski - předseda vědeckého výboru Dnů dlouhodobé péče v Toruni

TDOD podporuje:

- Polská společnost gerontologie

- Evropská asociace vedoucích a poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory EDE

- Národní a regionální konzultanti v oboru ošetřovatelství lidí chronicky nemocných a postižených

- Asociace lékařské hygieny

- Eurocarers - Evropská asociace Práce pro pečovatele


 

Vzděláváme zdravotní a ošetřující personál

16446147.jpgDíky dlouholeté spolupráci se zástupci z řad pečovatelů a sociálních pracovníků víme, jaké jsou potřeby a požadavky na vzdělávání lidí, kteří se profesionálně zabývají péčí o osoby odkázané na dlouhodobou péči. Reagujeme na tyto potřeby pořádáním školení pro zdravotní sestry a ostatní pracovníky sociálních služeb. Jsme přesvědčeni, že zvyšováním povědomí přispíváme ke zlepšení kvality péče o nemohoucí osoby.

Podporujeme vzdělávání ošetřovatelů

S pomocí programu SENI - System Edukacji Nowoczesnej Instytucji (Vzdělávací systém v moderní instituci) určeného všem, kteří pečují o nemohoucí, ať už v hospicích nebo v domovech s pečovatelskou službou zdarma zvyšujeme jejich odborné schopnosti a dovednosti. Díky tomuto programu se ústavy účastní různých školení a vzdělávacích akcí. Každý rok se na programu SENI podílí asi 100 institucí.

Vzděláváme osoby pečující o zdraví

V Toruni a Bydhošti jsme otevřeli Evropské středisko dlouhodobé péče a Postgraduální školu pro zdravotnické pečovatele. Kvalifikovaní pedagogové se snaží kromě předávání zkušeností také vštípit posluchačům touhu neustále rozvíjet své dovednosti a pomáhají jim v jejich úsilí stát se odborníky na evropské úrovni. Za tímto účelem nyní nabízíme našim studentům možnost naučit se cizí jazyk, který jim umožní získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Plánujeme také otevřít více škol v jiných městech.Podílíme se na akci "Poroď lidským způsobem"

Spolupracujeme s Nadací "Poroď lidským způsobem", která se aktivně podíl na vzdělávací konferenci pro zdravotnický personál. Také jsme se spolupodíleli na tvorbě průvodce vydaného Nadací: "Matka se o sebe stará", který obsahuje řadu praktických rad pro ženy, týkajících se péče během těhotenství a po porodu.

Vydáváme časopisy

Provádíme rozsáhlou publikační činnost. Publikace s nejdelší tradicí je čtvrtletník MEDI Fórum dlouhodobé péče, který vychází od roku 2001. Je zaměřen zejména na manažery ústavů s pečovatelskou službou a na instituce poskytující dlouhodobou péči, ale obsahuje i články, které jsou vynikajícím zdrojem poznání pro každého, kdo chce zlepšit své schopnosti v oblasti široce chápané dlouhodobé péče .Pořádáme zdarma semináře pro rodiny

Lidé, kteří se starají o postižené, seniory a nemohoucí členy rodiny doma, často nejsou schopni vyrovnat se s tak těžkými povinnosti. Chybí jim znalosti o tom, jak pečovat o imobilní osobu, jak manipulovat s někým, kdo není schopen se pohybovat sám, jak vyměňovat obvazy, nebo dokonce - jak komunikovat s někým, kdo je nemocný? Pomáháme těmto rodinám pořádáním bezplatných seminářů věnovaných domácí péči o nemohoucí osobu.Vzděláváme společnost

Pořádáme a podporujeme otevřené vzdělávací kampaně, během kterých upozorňujeme na obrovský význam preventivních prohlídek a na citlivost veřejnosti k potřebám těch nejslabších - chronicky nemocných, zdravotně postižených a seniorů. V rámci těchto akcí se každý může poradit s lékařem, nechat si udělat zdravotní vyšetření a vyslechnout si odborné poradenství pro zdravý životní styl.Provádíme vzdělávací kampaně zaměřené na dospívající

zaangazowanie-m.jpgV mnoha zemích vedeme vzdělávací kampaně na školách. Zajímavou a jednoduchou formou předáváme potřebné informace mladým dívkám v pubertálním období. Informace se týkají menstruace, dámské hygieny a péče o tělo. Kampaň je provázena soutěžemi, dárky a mnoha dalšími zajímavými akcemi.

V Indii jsme zapojeni do vládního školního programu. Spolupracujeme také s místními charitativními organizacemi a podporujeme je ve vzdělávání mladých dívek a žen z průmyslových a venkovských oblastí, kde je úroveň znalostí o základní hygieně stále velmi nízká. Společně se svépomocnými skupinami se snažíme připomínat ženám, že péčí o každodenní hygienu pečují zároveň o vlastní zdraví a zdraví svých rodin.

Staráme se o zdraví žen

Přidali jsme se ke kampani bojující proti rakovině prsu. Spolupracujeme s nadací "Ano zdraví", která je patronem akce "Moje prsa. Naše podnikání ". V rámci této akce, spolu s nadací, pořádáme pro ženy konference na téma péče o své zdraví. Zajišťujeme také výstavy a workshopy pro ženy.


Podporujeme rodiče a děti

happytv.jpgMáme vlastní internetovou TV

Pro rodiče jsme vytvořili internetovou televizi TV-Happy, kde najdete zajímavé rozhovory s celebritami, které hovoří o svých radostech a o otázkách spojených s rodičovstvím. Mluví o tom, jak zvládat složité situace, odhalují své metody na to, jak získávat a využívat volný čas se svými dětmi. Tyto stránky obsahují také rady odborníků v oblastech jako je pediatrie, rehabilitace, porodnictví a psychologie.


Pro více informací navštivte www.happytv.plJsme aktivní, jsme Happy

Organizujeme také vlastní vzdělávací akce pro děti i rodiče "Jsme aktivní, jsme Happy." V největších obchodních centrech pořádáme pikniky, které jsou skvělou zábavou pro celou rodinu. Děti se mohou aktivně podílet na divadelních představeních, soutěžích a hrách. Rodiče mohou od odborníků získat rady o výživě, fitness a o kosmetice.

Navíc jsme v nákupních centrech připravili přebalovací místnosti, ve kterých mohou rodiče snadno vyměnit svému miminku plenky. Pro pohodlí dětí i jejich rodičů jsou tyto místnosti vybaveny přebalovacími stoly a také plenkami Happy ve všech velikostech.

o nás
Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. více informací o zásadách používání souborů cookie
Rozumím