cz
Česká republika langAr

ekologie

thumb_ochr.jpg logo
Jako výrobce hygienických a kosmetických výrobků, zdravotnických prostředků a čistících prostředků pro domácnost, jsme zodpovědní za snižování negativního dopadu našich aktivit na životní prostředí. Dbáme na to, aby výrobní i investiční procesy probíhaly udržitelným způsobem - s ohledem na životní prostředí.

Politika integrovaného systému řízení
skupiny TZMO

Posílením své účasti v environmentálním pilíři udržitelného rozvoje přijala skupina TZMO politiku integrovaného systému řízení, která zahrnuje závazky v oblasti ochrany životního prostředí a splňuje požadavky Systému Environmentálního Managementu ISO 14001.

přejděte na Zásady integrovaného systému řízení

 

Jako skupina TZMO jsme se zavázali:

  • zlepšovat vliv našich činností na životní prostředí,
  • neustále zlepšovat procesy a implementace moderních technologií,
  • zabránit znečištění životního prostředí a pečovat o jeho zdroje,
  • využívat trvale udržitelné zdroje při realizaci nových projektů.

Spolupracujeme v dodavatelském řetězci s předními dodavateli surovin, materiálů zaručujících komponenty nejvyšší kvality a také s našimi partnery při zodpovědném využívání zdrojů naší planety.

Pomocí inovativních technických řešení a moderních výrobních technologií přikládáme velký význam minimalizaci a prevenci znečištění životního prostředí.

Naše výrobky navrhujeme tak, abychom minimalizovali negativní dopad na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktu:

Kromě inovativního přístupu k designu, přispívá naše péče o správný stav strojů a zařízení, plánování výroby a dopravy, k zajištění maximálního využití výrobních a logistických kapacit, ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a snižování vytvářeného odpadu.

Skupina TZMO aktivně podporuje provádění cílů udržitelného rozvoje v souladu se summitem OSN tzv. Agendou 2030.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambiciózní závazek skupiny TZMO ohledně odpovědného nakládání s odpady

Skupina TZMO se zavázala splnit ambiciózní cíl úplného odstranění odpadu z výroby zasílaného na skládky a to do konce roku 2025.

Program „TZMO drive to ZERO WASTE“ dokazuje, že skupina TZMO jde nad rámec zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zapojuje se do celého životního cyklu spotřebovaných surovin a vede otevřený dialog se zúčastněnými stranami zaměřený na podporu předpokladů oběhového hospodářství (cyklická ekonomika).

Podporujeme recyklaci plastů - ve skupině TZMO máme recyklační linky, které zajišťují využití významné části odpadu produkovaného výrobními společnostmi skupiny.

Implementací předpokladů programu TZMO k programu ZERO WASTE podporujeme implementaci cílů udržitelného rozvoje:

  • Cíl 12 - zodpovědná výroba a spotřeba
  • Cíl 13 - ochrana klimatu
  • Cíl 17 - partnerství pro dosažení cílů

 

TZMO SA se podílí na budování systému sběru a recyklace a také na využití odpadů z obalů, o čemž svědčí označení našich výrobků ochrannou známkou „GREEN POINT“. TZMO zcela plní svou povinnost využití odpadů a recyklace.
o nás
Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. více informací o zásadách používání souborů cookie
Rozumím