cz
Česká republika langAr

ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v celosvětových službách TZMO

Druhy shromažďovaných informací a jejich využití TZMO v celosvětových internetových službách kapitálové skupiny TZMO. Neshromažďujeme osobní identifikační údaje - uživatel nemusí předkládat své osobní údaje při využitích těchto služeb.

V konkrétním případě však může být pro uživatele nezbytné osobní údaje předložit.

Druhy informací: jméno, příjmení, adresa nebo e-mail, vzdělání a profesní zkušenosti, datum narození, telefonní číslo.

Kromě toho uživatel může poskytnout informace o výrobcích, které se ho týkají a jiné informace, týkající se jeho životního stylu.

Použití informací TZMO

TZMO shromažďuje osobní údaje týkající se návštěvníků internetových služeb, a to informace o výrobcích, službách a akcích, o prováděných průzkumech trhu a o spokojenosti zákazníků, vedení korespondence, možnosti přihlášení se, nebo v případech, kdy to vyžaduje aplikace, a dále je to nezbytné pro marketingové operace prováděné kapitálovou skupinou TZMO, nebo nezávislým subjektem na jeho objednávku. Osobní údaje jsou shromažďovány pro rozvoj spolupráce s obchodními partnery a také pro možnost zasílání vzorků výrobků zdarma. Kromě toho, uživatelé poskytují své osobní údaje při zaslání žádosti o práci v kapitálové skupině TZMO.

V některých případech se může stát, že internetové služby kapitálové skupiny TZMO obsahují další poznámky týkající se způsobu využití služeb a postupu využívání poskytnutých informací.

Cookies

Internetová služba TZMO shromažďuje informace s využitím tzv. "cookies". Jsou to malé části informací o návštěvnických preferencích, které mohou být uživatelem odpovídajícími mechanismy nastavenými v každém prohlížeči kdykoli vymazány nebo blokovány.

Používáme je k tomu, aby si návštěvník mohl přizpůsobit vzhled www služeb a aby se zvyšovala užitečnost služeb. Dočasné cookies neobsahují žádné osobní údaje.

Prezentace nabídky

Děláme vše pro to, abychom zajistili, že výrobky uvedené v internetové nabídce jsou trvale v prodeji. Přesto je možné, že jejich dodání může být krátkodobě pozastaveno. Vyhrazujeme si možnost změn technických parametrů a provedení jednotlivých výrobků, které by nesnížily jejich kvalitu, nebo podstatně neovlivnily vzhled a funkci vybrané položky.

Důvěrnost informací

Společnosti, které patří do kapitálové skupiny TZMO, nesdělují osobní údaje svých zákazníků neoprávněné třetí straně – informace jsou využívány výhradně pro vlastní marketingové účely v rámci omezení TZMO kapitálové skupiny. Informace sdílíme pouze s dodavateli, kteří je potřebují k výkonu služby, kterou provádí v našem zastoupení, ale tito dodavatelé nejsou oprávněni je použít nebo zveřejnit, s výjimkou situace, kdy je nutné zajistit objednané služby, nebo když je to nezbytné podle právních předpisů. Informace o uživatelích můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživatelem této služby jsou chráněny v souladu s polským zákonem. TZMO chrání získané osobní údaje před možným rizikem neoprávněného zveřejnění, používání, pozměňování nebo smazání vytvořením vhodných postupů bezpečnostních kontrol v zájmu ochrany osobních údajů, které máme k dispozici, v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních identifikačních údajů (Sbírka zákonů 2002 č. 101 bod 926).

Aktualizace informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů budou aktualizovány ihned po provedení změn v našich postupech v oblasti informací. Použitím těchto internetových stránek návštěvník souhlasí s principy těchto informací o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace získané od vás prostřednictvím internetu budou chráněny nejlepším možným způsobem před neoprávněným přístupem a použitím.

Odkazy na další webové stránky

Tyto internetové stránky TZMO mohou obsahovat odkazy na jiné, nezávislé webové stránky, které mohou mít své vlastní předpisy o ochraně osobních údajů. Odkazy jsou označeny modrou barvou písma. TZMO nepřebírá zodpovědnost za informace poskytované těmito stránkami, nebo za informace, které tyto stránky samy shromáždily, nebo za jakékoli jiné aktivity těchto stránek.

Aktualizace a vymazání osobních údajů

Uživatel služby má právo na nahlédnutí, odstranění, nebo změnu svých osobních údajů. Získávání informací týkajících se osobních údajů, jejich aktualizace a vymazání mohou být řešeny zasláním zprávy na adresu:


Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Polsko


Žádost by měla obsahovat následující informace, které budou použity jen pro vyřízení žádosti: jméno, e-mailovou adresu, specifikace očekávané služby (informace o stálých osobních údajích, jejich změně nebo vymazání).

viz. dosah značek

zasieg.jpg

Naše výrobky se prodávají na více než 60 trzích: v Evropské Unii, ve Střední a Východní Evropě, v Africe a na Dálném Východě