o nás

o nás

Jsme vedoucím evropským výrobcem a dodavatelem sanitárního zboží, kosmetiky a zdravotnických prostředků na světový trh. Díky našim zkušenostem a moderní výrobním technologiím můžeme dodávat výrobky té nejvyšší kvality.

historiejsme s našimi zákazníky od samého začátku

historia-m.jpg
TZMO SA je společností tvořenou výhradně polským kapitálem, za 20 let se rozrostla z místního podniku na kapitálovou společnost pracující na mnoha světových trzích.

umístěníV současnosti jsme na ploše obývané jednou třetinou lidské populace

lokalizacje-s.jpg
Spolupracují s námi nejen Poláci, ale i obyvatelé místních trhů v nichž jsme zastoupeni. Obohacení, vyplývající z různých kultur, znalostí a schopností, je pro nás inspirací k hledání vlastních řešení.

poslání a hodnotynašim zákazníkům chceme poskytovat výrobky nejvyšší kvality

misja-lista.jpg
Základy naší organizační kultury jsou: inovace, odpovědnost a zkušenosti.

zodpovědnostjsme s těmi, kteří nás potřebují

inna27.jpg
Víme, že jako rapidně rostoucí globální společnost jsme schopni mnohem více a soustavněji rozvíjet naše aktivity ve prospěch společnosti.

výzkum a vývojv předstihu

badania-m.jpg
Náš závazek k bezpečnosti se odráží ve všech oblastech našeho podnikání - od zájmu o správnost výrobních procesů prostřednictvím investic do technologického rozvoje až k ochraně životního prostředí.
>>>>>>> .r4117